Müşteri Portalı

Pilotaj - Römorkaj Hizmetleri

Mendireklerle korunmuş alan içerisinde yer alan IC Karasu Limanı Yatırım ve İşletme A.Ş. rıhtım ve iskelelerine gelen tüm gemilere 7/24 kılavuzluk, römorkaj ve palamar hizmetleri verilmektedir.

IC Karasu Port

IC Karasu Port

Kılavuzluk, Römorkaj ve Palamar Hizmetleri