Depolama Hizmetleri

Depolama Hizmetleri
Tamamı “Gümrüklü Geçici Depolama Sahası” statüsünde olan liman sahamız içerisinde dökme yük, genel kargo, proje kargo ve konteyner yükleri için depolama hizmetleri verilmektedir.

Kapalı Depolar 
6 adet 1.000’er m2 ve 1 adet 500 m2 olmak üzere toplam 6.500 m2 kapalı depolarımızda her türlü dökme yük, genel kargo ve proje yükleri stoklanabilmektedir.

Yatırım projelerimiz doğrultusunda 2018 yılı içerisinde ilave 10 adet 1000’er m2 depolar ve toplam minimum 30.000 ton kapasiteli çelik silolar yapılacaktır.


Açık Depolama Sahaları
Liman sahamız içerisindeki tamamı beton zemine sahip açık alanlarımızda dökme yük, genel kargo, proje kargo depolama hizmetleri sunmaktayız.